Gymnasieskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 februari 2012

Interpellation: Gymnasieskolan

Interpellation 2011/12:227 av Nilsson, Pia (S)

den 9 februari

Interpellation

2011/12:227 Gymnasieskolan

av Pia Nilsson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Landets gymnasieskolor kommer i år att få 675 miljoner kronor mindre i anslag än förra året. Från och med år 2015 kommer resurserna att minska med hela 2 miljarder. Regeringen hävdar att den nya gymnasiereformen kommer att innebära effektiviseringar med bland annat större undervisningsgrupper.

För landet i sin helhet betyder det 1 378 färre lärartjänster bara i år, och för Västmanlands län innebär det att 37 gymnasielärare kommer att försvinna.

Denna nedskärning görs samtidigt som endast 79 procent av flickorna och 74 procent av pojkarna fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år.

Det är allvarligt om regeringen inte tar avhoppen från gymnasieskolan på allvar och ser vilka konsekvenser det får för den höga ungdomsarbetslösheten, inte bara i Västmanland utan för hela landet. Utan en gymnasieexamen riskerar många ungdomar att fastna i långtidsarbetslöshet. Då gör 1 378 lärare skillnad.

Vi socialdemokrater presenterar i vår skuggbudget ett helt annat alternativ till regeringens nedskärningar i skolan. Vi tillför 675 miljoner kronor till gymnasieskolan, samtidigt som vi gör stora investeringar de närmaste åren motsvarande 2,4 miljarder kronor till kompetenshöjande insatser både för lärare och för skolledare.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till utbildningsminister Jan Björklund:

Tror utbildningsministern att en nedskärning på totalt 2 miljarder kronor kommer att leda till färre avhopp från gymnasieskolan?

Hur kommer gymnasieskolorna i Västmanlands län att bli bättre när 37 lärartjänster tas bort?