Guantánamofångarnas rättigheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 februari 2006

Interpellation: Guantánamofångarnas rättigheter

Interpellation 2005/06:255 av Åström, Alice (v)

den 10 februari

Interpellation 2005/06:255 av Alice Åström (v) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Guantánamofångarnas rättigheter

Det är inte bara på militärbasen Guantánamo som det finns fångar som av USA anklagas för att vara så kallade fientliga kombattanter. Det finns fångar även på andra håll i världen som av USA stämplats och fängslats med denna rubricering. Rubriceringen ”fientliga kombattanter” är ett försök från USA:s sida att beröva dessa fångar alla mänskliga rättigheter. Fientliga kombattanter beviljas inte någon rättegång. De utsätts för kränkande behandling och tortyr. Som i alla fall av tortyr är det inte bara tortyroffret som drabbas. Även tortyroffrets anhöriga och vänner plågas av ängslan, oro och djup ångest. Detta tillstånd bland de anhöriga förvärras av att kontakten mellan de inspärrade och deras anhöriga är ytterst begränsad. Breven censureras hårt.

I dag finns det 500 fångar på militärbasen Guantánamo på Kuba. Ett dussintal hungerstrejkar. Flera har försökt att ta sitt liv. Nio fångar sitter kvar, trots att USA inte längre anser dem vara fientliga kombattanter. Ingen av de anklagade har fått veta vad de anklagas för. USA bryr sig inte om omvärldens reaktioner på den rättsvidriga behandlingen av dem som anklagas för att vara fientliga kombattanter.

USA har flyttat en del av fångarna på Guantánamo till andra platser för att på det sättet undgå kritik. Behandlingen har dock förblivit densamma. Det torde inte göra någon större skillnad var man hålls inspärrad eller var man torteras.

Det fåtal som hittills frigivits och deras anhöriga kan i dag vittna om vilken nedbrytande effekt behandlingen på Guantánamobasen haft på deras fysiska och psykiska tillstånd. Amnesty International har publicerat en rapport om vad de frigivna fångarna och deras anhöriga upplevt. Vittnesmålen är skrämmande.

Den svenska regeringen borde av USA-administrationen kräva en lista över samtliga som hålls i amerikansk fångenskap på Guantánamobasen och andra platser i världen. Den borde även skärpa kraven att de inspärrade på dessa platser ställs inför rätta eller friges. Den borde även kräva att Guantánamobasen stängs som fångläger och att internationella observatörer ges rätt att besöka och undersöka samtliga fångläger och utreda vilken behandling fångarna fått på dessa platser.

Guantánamobasen är ovärdig en stat som utger sig för att vara en demokrati och rättsstat.

Jag vill fråga utrikesministern:

1.   Avser utrikesministern att kräva av USA att Guantánamobasen och andra fängelser stängs?

2.   Avser utrikesministern att kräva att de som spärrats in på Guantánamobasen och i andra fängelser får veta vad de anklagas för och att de fångar mot vilka konkreta anklagelser kan riktas ställs inför rätta?

3.   Avser utrikesministern att kräva att de som spärrats in på Guantánamobasen och mot vilka konkreta anklagelser inte kan riktas friges?

4.   Avser utrikesministern att kräva att Guantánamobasen och andra fängelser av samma art inspekteras av internationella observatörer, vilka kan utreda vilken behandling fångarna fått på dessa platser?