Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:387 Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa

av Penilla Gunther (KD)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Skogsstyrelsen har tillsammans med 25 andra myndigheter fått i uppdrag att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Målgruppen för de gröna jobben är nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid.

Satsningen på gröna jobb ingår i regeringens arbete med enklare vägar till jobb i näringslivet. Den är en del av budgetpropositionen för 2018 och kan ses som lovvärd. Den samordning som närings- och innovationsministern fick 2016 för detta ändamål verkar dock inte fungera.

Jag har tidigare haft dialog med statsrådet kring arbetsintegrerande sociala företag, ASF, och om behovet av att stärka dem genom bland annat bättre stöd till handledare och verksamhetsledare samt enklare regler för upphandling vid köp av tjänster och produkter från ASF av det offentliga.

I detta fall, när Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket med flera har fått i uppdrag att skapa jobb inom till exempel natur- och markvård, har man helt glömt bort att just ASF har möjlighet att bidra med kunskap och erfarenhet av personer med arbetshinder. Många har det dessutom som affärsidé tillsammans med området naturturism.

I och med att myndigheter och inte företag får chansen att göra jobbet riskerar ett antal ASF över landet att få sin marknad än mer kringskuren. När anställningar och praktikplatser subventioneras till offentliga verksamheter, och Skogsstyrelsen exempelvis får 15 miljoner för att administrera satsningen för egen del medan många ASF kommer att ligga på gränsen till konkurs på grund av konkurrens, känns det som om samordningen inte finns som det var tänkt.

Min fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg blir:

 

Hur ska satsningen på gröna jobb komma även ASF till godo och inte bara de utvalda myndigheterna?