Gränspendlarkommunerna och skatteutjämningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 november 2012

Interpellation: Gränspendlarkommunerna och skatteutjämningen

Interpellation 2012/13:85 av Jakobsson, Leif (S)

den 1 november

Interpellation

2012/13:85 Gränspendlarkommunerna och skatteutjämningen

av Leif Jakobsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

I alla våra gränsregioner bedrivs ett omfattande arbete för att utvidga arbetsmarknadsregionerna över nationsgränserna för att skapa bättre arbetsmarknader och tillgodose behovet av utbildad arbetskraft. I Öresundsregionen har man gemensamt börjat jämna ut konjunktursvackor och demografiska skillnader.

Ett stort hinder för en fortsatt positiv utveckling är det svenska skatteutjämningssystemets utformning som gravt missgynnar kommuner där arbetskraften arbetar i ett annat land, framför allt genom konstruktionen av utjämningen av kostnaderna för barnomsorg. Eftersom barnomsorgsbehovet baseras på den inhemska sysselsättningsgraden och den som arbetar i ett annat land inte räknas som sysselsatt i Sverige underskattas barnomsorgsbehovet och därmed utjämningen för dessa kommuner.

Skatteutjämningskommittén presenterade 2011 ett enigt betänkande där man dels uppmanade regeringen att omförhandla skatteavtalet med Danmark, dels föreslog ett nytt utjämningssystem som skulle eliminera den inhemska felbehandlingen av dessa kommuner.

Riksdagen beslutade i våras att regeringen skulle återkomma med en proposition om skatteutjämningen under 2013, men någon sådan återfinns inte i propositionsförteckningen.

Mina frågor till statsrådet är därför:

1. Avser statsrådet och regeringen att följa riksdagens beslut om att lägga proposition om skatteutjämningen under året?

2. Om en proposition inte kommer – vad avser statsrådet att föreslå för kompensatoriska åtgärder för gränspendlarkommunerna?