Granskningskommission inom rättsväsendet för hantering av våldtäktsanmälningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 12 maj

Interpellation

2009/10:379 Granskningskommission inom rättsväsendet för hantering av våldtäktsanmälningar

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det behöver inrättas en nationell oberoende granskningskommission för att se över hur anmälda våldtäkter och hanteras av rättsväsendet. En granskning måste ske för att upptäcka vilka brister som finns inom rättsväsendet och vilka nödvändiga åtgärder som behöver vidtas för att öka antalet fällande domar. Enligt en rapport från Amnesty som heter Fallet nedlagt särbehandlas våldtäktsutredningar i förhållande till andra utredningar. Statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet) visar att i Växjö ledde endast 1 våldtäktsanmälan av 80 under 2008 till åtal.

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande fri- och rättigheter. Det är en allvarlig brottslig handling. Bemötandet av de kvinnor som anmäler att de har blivit utsatta för en våldtäkt eller ett våldtäktsförsök måste bli betydligt bättre än i dagsläget. Hur brottsoffren blir bemötta i samband med polisanmälan, förundersökning och under själva rättegången är ofta avgörande för hur dessa kvinnor ska klara av att hitta tillbaka till en fungerande vardag.

En oberoende granskningskommission måste gå till botten med varför en så liten andel av de anmälda våldtäktsbrotten leder till att en gärningsman åtalas. Vad är orsaken till att det inte går att finna en gärningsman? Trots att gärningsmannen är identifierad eller till och med har erkänt leder anmälan inte till åtal. Samtidigt som anmälningarna ökar minskar åtalen. En oberoende granskning måste ske för att komma till rätta med de brister som uppenbarligen finns. Ett fåtal av brottsoffren orkar driva processen vidare och överklaga eftersom de inte ser att det leder någonvart. Alltför många gärningsmän klarar sig i dag ifrån att åtals för sina brottsliga handlingar. Det är inte värdigt ett rättssamhälle.

Den signal som samhället skickar till kvinnor och flickor genom att inte väcka åtal vid våldtäkts- och sexualbrott är att dessa brottsliga handlingar inte tas på allvar och att de inte står högst upp på dagordningen. Kvinnors och flickors förtroende för ett fungerande rättssamhälle undergrävs och det är inte acceptabelt.

Det är därför nödvändigt att det svenska rättssamhället visar att det menar allvar och vidtar åtgärder så att fler anmälningar leder till åtal. Inrättandet av en oberoende granskningskommission kan vara ett av flera verktyg för att förbättra rättsväsendets hantering av anmälningar om våldtäkt och sexuellt våld.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att en oberoende granskningskommission ska inrättas med uppgift att se över hur anmälningar om våldtäkt hanteras av rättsväsendet?

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta lagstiftningsvägen eller på annat sätt för att möjliggöra att fler anmälningar om våldtäkt och sexuellt våld än i dagsläget ska leda till åtal?