Golf som avdragsberättigad friskvård

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Golf som avdragsberättigad friskvård

Interpellation 2007/08:47 av Hamilton, Carl B (fp)

den 17 oktober

Interpellation

2007/08:47 Golf som avdragsberättigad friskvård

av Carl B Hamilton (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

I dag ingår inte golf bland de aktiviteter som berättigar till avdrag för arbetsgivare som en kostnad (”motionsavdraget”). Det är ett olyckligt förhållande och regeringen bör följa upp skatteutskottets initiativ till förändring.

Enligt gällande två kriterier och regelverk ska avdragsgill motionsverksamhet (1) ”vara av enklare slag och av mindre värde”. Exempel på aktiviteter som enligt Skatteverket uppfyller kriterierna är gymnastik, styrketräning, spinning och bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy. (2) Avdrag får inte göras för ”sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning”.

Denna uppdelning av sporter i olika kategorier blir lätt godtycklig, och just beträffande golf speglar kriterierna inte dagens förhållanden.

När man analyserar kostnaden för golf ska man skilja på kostnad för egen eller hyrd utrustning, å ena sidan, och kostnaden för att få tillträde till en bana och därstädes spela, å andra sidan. Alltså:

För det första, golf kan spelas med egen billig, dyr eller för dagen hyrd utrustning. Kostnaden för att hyra är genomgående låg. Relativpriset på utrustning har fallit dramatiskt under senaste 20–30 åren – för att inte tala om ännu längre tillbaka – och i dag finns god utrustning att köpa i alla prislägen.

För det andra, avgiften för spel – ”greenfee” – är låg eller hög beroende bland annat på bana, veckodag, säsong etcetera. Avgiften för spel kan även tas ut av baninnehavaren utan krav på medlemskap och erlagd medlemsavgift i någon golfklubb (”pay-and-play”), något som sänker kostnaden för några timmar på golfbanan ännu mer.

För det tredje, den inre logiken brister i nuvarande regelverk. Sedan 1988 – när nuvarande regler lades fast – har antalet golfanläggningar ökat med 150 procent. Golf spelas av 600 000 utövare (”i stort sett var och en”; se nedan), det vill säga har vuxit ut till en av våra folksporter. Samtidigt klassificeras sporten i avdragshänseende som en exklusiv dyr aktivitet. Det hänger inte ihop. Tiden och verkligheten har sprungit ifrån regelverket.

Våren 2007 ändrade skatteutskottet – föga förvånade – sin tidigare negativa hållning och uttalande följande: ”När det gäller motionsutövning som ska utgöra skattefri personalvårdsförmån har gränsen bestämts till att det ska vara fråga om enklare motionsidrott som kan utövas av i stort sett var och en. Utskottet ser i och för sig ingen anledning att ändra på gällande principer på detta område. Utskottet vill dock ifrågasätta om inte utvecklingen gått därhän att det inom ramen för dessa principer finns utrymme för att inrymma golfsport inom det skattefria området. Som framhålls i bl.a. motion Sk264 har det under senare år blivit både billigare och enklare att spela golf.”

Trots skatteutskottets betänkande har Skatteverket ännu inte ändrat sin rättstillämpning.

Avser finansministern att vidta sådan åtgärd, eller ta initiativ till att ändra annan relevant regel eller instruktion, att myndigheter i regler och rättstillämpning framdeles godkänner golf som avdragsberättigad motionssport?