Gode män som försnillar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 juni 2022

Interpellation: Gode män som försnillar

Interpellation 2015/16:608 av Thomas Finnborg (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2015/16:608 Gode män som försnillar

av Thomas Finnborg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Behovet av gode män och förvaltare är stort och många gör fantastiska insatser ute i landet. Den senaste tiden har vi dessvärre kunnat ta del av medieuppgifter som gjort gällande att utsatta människors pengar har förskingrats i stor omfattning. Efter flera granskningar och avslöjanden har det visat sig att flera hundratals miljoner kronor tillhörande samhällets allra mest utsatta nu är på vift. Det är gode män, förvaltare och förmyndare som inte har redovisat vart pengarna de fått förtroende att sköta har tagit vägen.

Avslöjandena är mycket allvarliga. Personer som har fått gode män tillhör samhällets allra mest utsatta och är i stort behov av hjälp och stöd för att förfoga över sina tillgångar och värna sina rättigheter. Det kan till exempel röra sig om barn som har mist sina föräldrar, ensamkommande flyktingbarn, personer med funktionsnedsättning eller äldre människor som på ålderns höst inte längre på egen hand kan sköta sin ekonomi.

Samhället har ett stort ansvar för att verksamheten med gode män fungerar tillfredsställande. En fungerande och regelbunden tillsyn är därför av största vikt. Regelverken bygger på att överförmyndaren ska granska inlämnade årsrapporter och att länsstyrelserna i sin tur genom tillsyn ska granska att överförmyndarna gör sitt jobb. Om lagstiftningen skulle visa sig vara otydlig måste den naturligtvis skärpas, men det borde redan i dag vara självklart med en skarp tillsyn och att alla eventuella oegentligheter som dyker upp polisanmäls.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

  1. Kommer justitie- och migrationsministern att vidta några åtgärder med anledning av den senaste tidens avslöjanden om gode män som försnillar och i så fall vilka?
  2. Delar justitie- och migrationsministern bedömningen att det behövs en ökad och förbättrad tillsyn av de gode männen och i så fall på vilket sätt?
  3. Anser justitie- och migrationsministern att det är allvarligt att gode män inte polisanmäls, trots fiffel och oegentligheter, och hur ska i så fall problemet åtgärdas?