God tillgång till poliser i hela landet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 oktober 2012

Interpellation: God tillgång till poliser i hela landet

Interpellation 2012/13:3 av Lundgren, Elin (S)

den 19 september

Interpellation

2012/13:3 God tillgång till poliser i hela landet

av Elin Lundgren (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Vi har fler poliser nu än tidigare; trots det har människor boende i glesbygd många gånger liten tillgång till poliser. Vi vet att det kan hända akuta och allvarliga händelser också på landet. Att då leva med insikten om att det kan ta timmar innan polisen är på plats är inte tryggt.

De poliser som jobbar i dessa områden vet med sig att utryckningstiden är lång, och därmed blir pressen extra stor när de vet att de har svårt att upprätthålla den service som medborgarna med rätta förväntar sig.

Polismyndigheterna ser olika ut och har olika behov. Att ha långa avstånd är ett behov som det måste tas stora hänsyn till när bemanningen ses över.

Med anledning av det anförda vill jag fråga vilka ambitioner statsrådet har när det gäller att hela landet ska ha tillgång till poliser och hur statsrådet avser att detta ska uppfyllas.