God levnadsnivå

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2009

Interpellation: God levnadsnivå

Interpellation 2008/09:507 av Granberg, Lars U (s)

den 13 maj

Interpellation

2008/09:507 God levnadsnivå

av Lars U Granberg (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I den nyligen lämnade statliga utredningen Brist på brådska slår utredaren fast att funktionshindrade, som är berättigade till LSS, i dag har en ekonomisk situation där man går back varje månad med 3 000 kronor. Samtidigt talar LSS-lagstiftningen om att man ska ha en god levnadsnivå när man är berättigad till LSS.

Frågan är om regeringen har för avsikt att tydliggöra vad god levnadsnivå anses vara. Detta kan göras genom att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för vad just god levnadsnivå bör vara.

Därför vill jag ställa följande fråga till statsrådet Maria Larsson:

Kommer statsrådet att ta initiativ till att Socialstyrelsen tar fram riktlinjer som slår fast vad god levnadsnivå bör vara för personer som är berättigade till LSS?