Gnestapendeln

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 juni 2013

Interpellation: Gnestapendeln

Interpellation 2012/13:493 av Nylund Watz, Ingela (S)

den 14 juni

Interpellation

2012/13:493 Gnestapendeln

av Ingela Nylund Watz (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trafikverket har meddelat att pendeltågen mellan Järna och Gnesta, den så kallade Gnestapendeln, kan komma att dras in. Det är mycket olyckligt. Drastiska försämringar i pendlingsmöjligheterna riskerar att slå hårt mot hela Stockholm-Mälardalsregionen.

I dag använder över tusen personer Gnestapendeln dagligen för att ta sig till arbete och studier. En stor risk är att pendlarna i stället väljer bilen och den redan underdimensionerade och olycksdrabbade väg 57.

Osäkerheten kring Gnestapendelns framtid väcker frågor om regeringens långtgående avreglering av tågtrafiken. I år har flera privata aktörer ansökt om tåglägen för att trafikera Stockholm–Göteborg. Eftersom spåren redan är nära sitt maxutnyttjande bedömer Trafikverket att SL:s trafikering Gnesta–Järna behöver strykas – enligt Trafikverkets nuvarande prioritetsordning har regional och lokal trafik lägre prioritet än nya privata aktörer inom den nationella persontrafiken.

Det är också oroväckande att beslut om förändringar i samhällsviktig kollektivtrafikförsörjning tycks fattas utan att kommuner, näringsliv och andra berörda aktörer får möjlighet att yttra sig. Min egen hemkommun, Södertälje, har ännu inte fått ta del av något skriftligt underlag i frågan om Gnestapendelns framtid.

Med anledning av det anförda vill jag fråga Catharina Elmsäter-Svärd:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att värna den för Stockholm-Mälardalsregionen så viktiga pendeltågssträckan mellan Järna och Gnesta?

2. Anser statsrådet att det är en rimlig effekt av avregleringen av tågtrafiken att den för Stockholm-Mälardalsregionen så viktiga pendeltågstrafiken riskerar att försämras?

3. Anser statsrådet att det är rimligt att beslut om förändringar i samhällsviktig kollektivtrafikförsörjning fattas utan att kommuner, näringsliv och andra berörda aktörer har fått möjlighet att yttra sig?