Glesbygdskommuners behov av rekrytering inom välfärdssektorn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 juni 2013

Interpellation: Glesbygdskommuners behov av rekrytering inom välfärdssektorn

Interpellation 2012/13:419 av Stenberg, Maria (S)

den 16 maj

Interpellation

2012/13:419 Glesbygdskommuners behov av rekrytering inom välfärdssektorn

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Vård, omsorg och skola kommer att behöva nya medarbetare när de tidigare anställda ska gå i pension. Många glesbygdskommuner i Norrbotten upplever redan i dag svårigheter att nyrekrytera personal inom yrken som finns och som behövs i en kommun. Trots att Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet ser vi att många unga inte söker till de yrkesförberedande programmen, som regeringen tyvärr dessutom gjort mindre attraktiva.

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att generationsskiftet inom de viktiga välfärdsjobben inte påverkar kvaliteten och tillgängligheten, speciellt med tanke på glesbygdskommunernas utmaningar?