Fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 7 mars

Interpellation

2013/14:337 Fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor i Sverige

av Désirée Liljevall (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Ny statistik från EU visar att Sverige ligger i topp vad gäller fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor i jämförelse med övriga länder. EU:s rättighetsbyrå FRA har intervjuat 42 000 kvinnor om deras erfarenhet av våld, sexuellt våld och trakasserier. 1 500 svenska kvinnor har ingått i undersökningen och av dessa har 46 procent blivit utsatta för våld eller sexuellt våld av sin partner. En tredjedel av svenskorna uppger att de någon gång har känt sig förföljda av sin partner eller tidigare partner. Det är den högsta andelen inom EU vilket väcker förvåning då Sverige anses ligga långt framme vad gäller jämställdhetsarbetet.

Det är skrämmande siffror som redovisas och som visar på en oacceptabelt hög nivå av våld mot kvinnor. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas. Sverige har i många år varit ett föregångsland när det gäller att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Grunden för detta arbete ligger i att påverka mäns attityder och en fortsatt strävan mot ökad jämställdhet. Sådana förändringar tar tid och kräver insatser i och av hela samhället, inom familjen, i skolan och i arbetslivet.

Vi måste alla hjälpas åt för att driva på så att attityderna till våld och hot mot kvinnor ändras. Vi har alla en rätt att inte bli kränkta eller utsatta för våld. Det är särskilt viktigt att de som står oss nära respekterar denna rättighet.

Jag har följande fråga:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att Sverige ska minska andelen kvinnor som utsätts för sexuellt våld och trakasserier i jämförelse med övriga länder inom EU?