Fyrspår till Uppsala

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:527 Fyrspår till Uppsala

av Mikael Oscarsson (KD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I början av maj kördes det första tåget genom dubbelspårtunneln i Gamla Uppsala. Äntligen! var vi många som sa då. Järnvägen mellan Uppsala och Gävle är högt trafikerad. Där går regionaltåg, fjärrtåg och godståg. Det är en populär pendlarsträcka som möjliggör en utvidgad arbetsmarknadsregion. Det nya dubbelspåret minskar risken för förseningar och skapar möjlighet för fler tåg på sträckan.

Uppsala är beroende av sin regionala tågtrafik. Sträckan Uppsala–Stockholm är landets mest trafikerade med 23 000 resande varje dag. Det är också en sträcka som dras med stora problem. Förseningar och inställda tåg kostar samhället multum och orsakar stora problem för pendlarna. Kapacitetstaket beräknas vara nått senast 2030.

Åtgärdas detta inte i tid kommer det att få allvarligt hämmande konsekvenser för tillväxten, bostadsbyggandet och antalet nya arbetsplatser. En självklar lösning på problemet vore att bygga fyrspår mellan Stockholm och Uppsala. En sådan investering beräknas kosta 7 miljarder, men vinsterna skulle kunna vara mycket större än så. I en debattartikel i UNT den 7 maj skriver landshövdingarna för Gävle, Stockholm och Uppsala att detta är deras gemensamma prioritering. Trafikverket har räknat ut att bara genom sparad restid skulle ett fyrspår kunna räknas hem ekonomisk på tio år. Ett fyrspår är också nödvändigt för att maximera potentialen i det nu utbyggda dubbelspåret norr om Uppsala.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet och regeringen vidta för att bygga ett fyrspår mellan Uppsala och Stockholm under kommande infrastrukturperiod?