Fyra år med borgerlig arbetsmarknadspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 juni 2010

Interpellation: Fyra år med borgerlig arbetsmarknadspolitik

Interpellation 2009/10:466 av Högman, Berit (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:466 Fyra år med borgerlig arbetsmarknadspolitik

av Berit Högman (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Regeringen lovade före valet att öka sysselsättningen och minska utanförskapet. I dag har antalet arbetslösa ökat med 100 000 och 70 000 fler befinner sig i utanförskap. Enligt regeringens egen prognos ökar arbetslösheten till 9,2 procent under 2010.

Regeringen har i arbetsmarknadspolitiken satsat allt på ett kort: coachning. Detta sker på bekostnad av insatser som skulle öka de arbetslösas möjlighet att få jobb. I dag är 62 procent inom garantin registrerade hos en coach eller en så kallad kompletterande aktör, medan endast 3 procent finns i utbildning. Kvaliteten på det stöd som ges till arbetslösa har försämrats rejält.

Regeringens eget finanspolitiska råd kritiserar denna utveckling. Rådet framhåller att jobbsökaraktiviteterna och coachningen har expanderat för mycket i ett konjunkturläge med få lediga jobb, medan arbetsmarknadsutbildningen ligger på en för låg nivå. Det är en olycklig prioritering.

Regeringens verkningslösa insatser har därför bidragit till att antalet långtidsarbetslösa är rekordhögt. Under det senaste året har ytterligare 140 människor blivit långtidsarbetslösa varje dag.

Arbetslösheten har – tack vare regeringens missriktade insatser – bitit sig fast. Samtidigt har en halv miljon människor trängts ut ur arbetslöshetsförsäkringen. Med anledning av det ovanstående vill jag ställa tre frågor till arbetsmarknadsministern:

När kommer arbetsmarknadsministern att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik som grundar sig på de egna experternas rekommendationer?

När kommer arbetsmarknadsministern att investera i utbildning för att öka de arbetslösas möjligheter att få ett jobb och därmed möta näringslivets behov av kompetent personal?

Mot bakgrund av att Finanspolitiska rådet dömer ut regeringens arbetsmarknadspolitik som ineffektiv och att antalet långtidsarbetslösa är rekordhögt undrar jag på vilket sätt arbetsmarknadsministern avser att bedriva en effektiv politik.