Fruimport

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 april 2013

Interpellation: Fruimport

Interpellation 2012/13:345 av Green, Monica (S)

den 20 mars

Interpellation

2012/13:345 Fruimport

av Monica Green (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Fruimport refererar till när svenska män tar med utländska kvinnor till Sverige under anknytning och tillfälligt uppehållstillstånd. En stor del av dem utsätts för våld och kränkningar, och kvinnan ges ingen möjlighet att lämna mannen utan att bli utvisad från Sverige. Vissa svenska män, så kallade serieimportörer, har till och med satt i system att bryta relationen för att sedan importera en annan kvinna.

Utredningen SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland slog fast att det är mäns våld och kränkning av kvinnor och barn som är problemet med fruimporten. Utredningen beskriver att det våld och den kontroll som män utövar mot kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånd liksom allt annat våld mot kvinnor är en fråga om kvinnors mänskliga rättigheter och ett svenskt jämställdhetsproblem. Sedan utredningen lämnats till regeringen har det inte hänt något. I stället fortsätter utsatta kvinnor att misshandlas och kränkas, och medföljande barn far illa.

Det är skamligt att å ena sidan ha en nolltolerans mot våld vad gäller kvinnor som är svenskar eller som har permanent uppehållstillstånd i Sverige, medan en helt annan standard gäller kvinnor som kommer hit via anknytning under tillfälligt uppehållstillstånd. Det brådskar med att ge information till kvinnorna på ambassaderna i berörda länder. Det behövs en bättre samordning mellan ansvariga myndigheter – länsstyrelser, Migrationsverket, kommuner, landsting och kvinnojourer.

Vad avser statsrådet att göra för att skynda på skyddet för kvinnor som importeras av svenska män?

Vad avser statsrådet att göra för att snabba på samarbetet mellan myndigheter?

Vad avser statsrådet att göra för att öka informationen till kvinnor i berörda länder?