Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 november 2015

Interpellation: Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända

Interpellation 2015/16:166 av Erik Bengtzboe (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2015/16:166 Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända

av Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Den senaste tidens kraftiga migrationsrörelser skapar stora ansträngningar på skolor runt om i Sverige, när barn på flykt snabbt behöver beredas plats i landets skolor.

Med anledning av detta har det i den migrationsöverenskommelse om åtgärder för effektivare integration som regeringen har slutit tillsammans med allianspartierna beslutats om att öppna upp möjligheten för friskolor att även ta emot nyanlända, för att få ett bättre och effektivare mottagande.

Friskolornas riksförbund har själva föreslagit åtgärder för att göra det möjligt för dem att ta emot nyanlända, då friskolorna i dag är förhindrade att göra det med anledning av de antagningsregler som de måste följa för sina tillstånd. Friskolorna föreslår exempelvis möjligheten att få undanta utbildningsplatser och viga en kvot åt nyanlända. Situationen är nu ansträngd, och åtgärder behöver implementeras snarast.

Med anledning av Friskolornas riksförbunds förslag och mot bakgrund av migrationsöverenskommelsen vill jag därför fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Hur ämnar utbildningsministern se till att det blir möjligt för friskolor att skyndsamt ta emot nyanlända elever, och hur ser tidsplanen för en sådan förändring ut?