Frihandelsavtalet med Indien

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 juni 2012

Interpellation: Frihandelsavtalet med Indien

den 1 juni

Interpellation

2011/12:418 Frihandelsavtalet med Indien

av Jens Holm (V)

till statsrådet Ewa Björling (M)

EU och Indiens förhandlingar om ett frihandelsavtal är inne i sin slutfas. Flera viktiga frågor kvarstår att lösa.

Indien är i dag världens i särklass största producent av generiska läkemedel (lagliga kopior av läkemedel där patentet gått ut). Man förser inte bara miljontals med invånare i sitt eget land med billiga läkemedel, utan många av världens utvecklingsländer köper billiga generiska läkemedel av hög kvalitet av Indien. Med hänvisning till en klausul i TRIPS-avtalet har Indien och andra länder rätt att sätta folkhälsan före immaterialrätten. EU verkar i förhandlingarna för att Indien ska skärpa sin lagstiftning kring immaterialrätten, något som kan påverka produktionen av generiska läkemedel på ett negativt sätt. Organisationen Läkare Utan Gränser varnar för att frihandelsavtalet i sitt nuvarande utkast kommer att få negativa följder för tillgång till generiska läkemedel både i Indien och i många andra utvecklingsländer. Man varnar för att avtalet kommer att göra det lättare för utländska läkemedelsbolag att stämma den indiska staten utanför det ordinarie indiska rättssystemet med hänvisning till hårdare immaterialrättsliga krav. Även underleverantörer kan löpa risk att bli stämda. Skulle detta gå igenom skulle det äventyra produktionen av läkemedel för hundratals miljoner fattiga människor världen över.

En annan känslig fråga i förhandlingarna är så kallad dataexklusivitet. Exklusiv rätt över farmaceutiska testdata är en bakväg för multinationella läkemedelsföretag att säkra sitt monopol och sålunda hålla produktens pris högt trots att patenttiden har löpt ut. EU har uppgett att det inte längre officiellt kräver dataexklusivitet som en del av frihandelsavtalet med Indien. Trots detta fortsätter EU sina påtryckningar bakom lyckta dörrar för att sätta press på Indien att ändra sina lagar, genom att ständigt be Indien att rättfärdiga sina dataskyddslagar.

I den utvärdering som gjorts på uppdrag av EU-kommissionen inför frihandelsavtalet slås det fast att avtalet inte kommer att ha en positiv inverkan på miljön (Trade Sustainability Impact Assessment for the FTA between the EU and the Republic of India, Ecorys, den 18 maj 2009. Se exempelvis slutsatserna i 1.5 Main environmental impacts of the FTA). Även om avtalet kan leda till en välkommen spridning av grön teknik så väntas det generella utfallet bli negativt avseende exempelvis växthusgasutsläpp och försämringar av land- och vattenkvaliteten. Man talar exempelvis om ökade växthusgasutsläpp som en följd av ökad flygtrafik samt mer kontaminering från jordbruket när ökad användning av bekämpningsmedel är att vänta som en följd av frihandelsavtalet. Alla politiska beslut, även de inom handelspolitiken, borde verka för en positiv inverkan på miljön, inte minst för att få ned utsläppen av växthusgaser.

EU driver på för att Indien ska liberalisera sin alkohollagstiftning. EU vill underlätta för europeiska tillverkare att sälja i Indien. Alkohol är inte vilken vara som helst. Med sänkta tullar och större tillgänglighet riskerar totalkonsumtionen att öka kraftigt. Det kan få förödande konsekvenser på den indiska folkhälsan. Indien har velat exkludera alkohol och tobak från förhandlingarna, men det har inte hörsammats av EU.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande frågor till statsrådet Ewa Björling:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att inte bara garantera att Indien kan fortsätta att producera som i dag, utan även att framtidens produktion av generiska mediciner ska underlättas?

2. Kan statsrådet redogöra för vilken alternativ dataskyddsmodell EU vill att Indien ska anta inom eller utanför frihandelsavtalet?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att frihandelsavtalet inte ska försämra för miljön?

4. Avser statsrådet att använda frihandelsavtalet som ett sätt att stärka miljöarbetet och i så fall hur?

5. Avser statsrådet att verka för att EU lyfter ut alkohol och tobak ur förhandlingarna?