Till innehåll på sidan

Fri entré på statliga museer

Interpellationsdebatt 27 november 2014

Interpellation 2014/15:120 Fri entré på statliga museer

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Statsminister Stefan Löfven aviserade i sin regeringsförklaring den 3 oktober 2014 att regeringen avser att återinföra den fria entrén på statliga museer.

Den fria entrén togs bort av alliansregeringen under mandatperioden 2006-2010. Fri entré som förslag är ihåligt, då de museer som berörs i 16 fall av 19 ligger i Stockholm. Det bör även upplysas om att systemet med fri entré bara gällde basutställningar. Det ska ställas i jämförelse med att barn och unga har fri entré till alla utställningar, då alliansen har barns och ungas rätt till kultur som prioriterad fråga inom kulturpolitiken.

Eftersom rödgröna företrädare i medierna har sagt att de behöver tillgång till departement för att mer i detalj kunna redogöra för hur ett förslag kring detta ska gå till blir denna fråga nu intressant då man har tagit Kulturdepartementet i besittning.

Den föreslagna reformen har genomgående varit kraftigt underfinansierad i partiets budgetmotioner, då de avsatta 80 miljonerna som Socialdemokraterna har föreslagit långt ifrån motsvarar det som museerna i dag tar in på entréavgifter. Myndigheten för kulturanalys konstaterade i våras att det är andra faktorer än entréavgift som avgör vilka människor som besöker de statliga museerna.

Det är av relevans att kulturministern nu ger besked om hur systemet med fri entré ska utformas och hur det ska finansieras.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga:

Hur tänker kultur- och demokratiministern och regeringen utforma förslaget kring fri entré på statliga museer?