Fri entré och Nationalmuseum

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 17 januari 2023

Interpellation: Fri entré och Nationalmuseum

Interpellation 2022/23:129 av Louise Thunström (S)

Interpellation 2022/23:129 Fri entré och Nationalmuseum

av Louise Thunström (S)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Regeringen och Sverigedemokraternas slopande av fri entré på statliga museer gör att museerna tvingas till omfattande åtgärder. Nationalmuseum har i dagarna meddelat att de kommer hålla stängt ytterligare en veckodag samt att planerade utställningar skjuts på framtiden. Bland annat gäller det den regionala verksamheten på Jamtli i Östersund.

Regeringens borttagande av fri entré sker i en tid då kulturen fortfarande lider av sviterna efter pandemin, och inflation, stigande elpriser och lågkonjunktur påverkar museernas driftskostnader och förändrar människors livsvillkor och beteenden. Ett museibesök är inget som prioriteras bland landets barnfamiljer eller pensionärer stundande vinter. Museerna blir dessutom dubbelt drabbade i regeringens och Sverigedemokraternas budget eftersom även återstartsstödet till kulturen förvinner.

Vi lever i en tid då kulturen bli alltmer viktig, och museernas viktiga uppdrag att främja kulturupplevelser, kunskap och fri åsiktsbildning kan inte nog betonas.

Med anledning av det anförada vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand följande:

  1. Hur avser ministern att främja tillgängligheten till våra gemensamma museisamlingar och vårt kulturarv?
  2. Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av Nationalmuseums förändrade förutsättningar?