Framtiden för kriminalvårdsanstalten Viskan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 16 augusti 2022

Interpellation: Framtiden för kriminalvårdsanstalten Viskan

Interpellation 2008/09:495 av Stenberg, Hans (s)

den 8 maj

Interpellation

2008/09:495 Framtiden för kriminalvårdsanstalten Viskan

av Hans Stenberg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Vid kriminalvårdsanstalten Viskan i Ånge kommun bedrivs en mycket väl fungerande verksamhet med inriktning mot dömda för sexualbrott och relationsbrott. Vid en översyn av de öppna kriminalvårdsplatserna i region Nord skrev regionchefen i sitt sammanfattade förslag att anstalten i Viskan bör behållas och rustas upp.

I dag har personalen informerats om förslag till beslut som innebär att anstalten läggs ned för att undvika upprustningskostnader, även om nedläggningen rimligen måste innebära betydande investeringskostnader på annat håll dit verksamheten flyttas.

Vid en tidigare debatt om Viskan hänvisade justitieministern till instruktionen om Kriminalvårdens organisation som bland annat ska vara utformad så att den tillgodoser särskild behandling av de intagna och främja en ändamålsenlig planering av deras frigivning.

Bristen på behandling av dömda för sexual- och relationsbrott har under senare tid uppmärksammats inte minst av medierna. Med tanke på att verksamheten i Viskan fungerar mycket väl och att anstalten är fullbelagd sedan flera år tillbaka innebär nedläggning inte bara kortsiktigt tänkande utan även att kvinnofriden i landet inte förbättras.

Därför vill jag ställa följande fråga till justitieministern:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att bevara kriminalvårdsanstalten Viskan i Ånge?