framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 maj 2004

Interpellation: framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB

Interpellation 2003/04:431 av Larsson, Håkan (c)

den 15 april

Interpellation 2003/04:431

av Håkan Larsson (c) till näringsminister Leif Pagrotsky om framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB

Vattenfalls planer på att lägga ned Härjedalens Miljöbränsle AB (HMAB) i Sveg fortskrider. Fullföljs planerna kommer över 70 HMAB-anställda att beröras direkt och kanske det dubbla indirekt. Ett flertal underentreprenörer och deras anställda är i hög grad beroende av HMAB för sin sysselsättning. För en glesbygdskommun som Härjedalen skulle en nedläggning av HMAB vara ett hårt slag.

Sverige står samtidigt inför en viktig omställning av energisystemet i en långsiktigt hållbar riktning. Det statliga företaget Vattenfall har tilldelats en viktig roll för att medverka till omställningen till långsiktigt hållbara och miljövänliga energikällor. I praktiken verkar dock företaget prioritera arbetet med att stärka sin position på energimarknaden på kontinenten, där man främst satsar på kol-, brunkol- och kärnkraftsproducerad energi, framför att offensivt utveckla de långsiktigt hållbara och miljövänliga energialternativen.

HMAB i Sveg, som sedan några år ägs av Vattenfall via Uppsala Energi AB (numera Vattenfall Värme Uppsala AB), är landets största producent av torv/träbriketter. Vid full drift motsvarar produktionen ungefär en tredjedels kärnkraftsreaktor. Bland de anställda och bland lokalbefolkningen i Härjedalen är kritiken i dag hård mot Vattenfalls agerande som ägare. Det allmänna intrycket är att Vattenfall inte på allvar anstränger sig för att finna en långsiktig lösning för verksamheten vid HMAB, utan sedan länge bestämt sig för att lägga ned fabriken.

Vattenfall AB är helägt av staten och frågan är vilken ägarstyrning regeringen utövar. Det är självfallet bra att företaget går med stor vinst, men är vinstmaximering i praktiken enda målsättningen med det statliga ägandet?

Det är ju faktiskt så att riksdagen redan för sju år sedan slog fast att Vattenfall skulle ge elproduktion från förnybara energislag en "framträdande" roll och att företaget skulle få en viktig betydelse för energisystemets omställning.

Mot bakgrunden av ovanstående vill jag ställa följande frågor till näringsministern:

1.Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att Vattenfall AB tar sitt regionalpolitiska och energipolitiska ansvar?

2.Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att underlätta fortsatt drift vid HMAB i Sveg?

3.Om så inte är fallet, vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att medverka till att ersättningsjobb skapas i Härjedalen för de som går förlorade om HMAB läggs ned?