Framtiden för flygplatser i Stockholm

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 december 2020

Interpellation: Framtiden för flygplatser i Stockholm

Interpellation 2020/21:94 av Maria Stockhaus (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:94 Framtiden för flygplatser i Stockholm

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Frågan om Bromma flygplats hänger samman med den långsiktiga utvecklingen av Arlanda. Swedavia har i en hemligstämplad rapport hävdat att Bromma inte är lönsamt ur ett strikt företagsekonomiskt perspektiv. I den mycket korta sammanfattning av rapporten som är offentlig skriver Swedavia att det även behövs utveckling och utbyggnad av Arlanda för att möta flygets behov i framtiden.

Frågan om Bromma flygplats är stor och komplex. Riksdagen har fattat två långsiktiga beslut som berör flyget till Stockholm. För fem år sedan slog riksdagen fast att Bromma flygplats ska vara kvar till 2038. Tidigare i år stoppade finansutskottet regeringens beslut att hindra utbyggnaden av Arlanda.

Bromma är en viktig flygplats för inrikesflyget i Sverige, och hos många aktörer ute landet har regeringens agerande kring Bromma orsakat stor oro. De är oroliga för att deras tillgång till bra kommunikationer till Stockholm hotas.

Flygbolag som under normala omständigheter flyger till Bromma ifrågasätter om de kommer att få tillgång till slottider i peaktider. Utan sådana tider kommer inte dessa bolag att kunna återstarta sin verksamhet och därmed blir delar av Sverige utan flygförbindelse till Stockholm.

Frågetecknen kring flygets framtid i allmänhet och Bromma flygplats framtid i synnerhet är många.

Mina frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth är därför:

 

  1. Vilka andra hänsyn, förutom Swedavias företagsekonomiska, avser ministern att ta hänsyn till när beslut om Brommas framtid fattas?
  2. När avser ministern att lämna besked om Brommas framtid?
  3. Vad avser ministern att göra för att förbättra kommunikationerna till och från Arlanda?