Framtida CAP-beslut

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 december 2010

Interpellation: Framtida CAP-beslut

Interpellation 2010/11:105 av Niemi, Pyry (S)

den 1 december

Interpellation

2010/11:105 Framtida CAP-beslut

av Pyry Niemi (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Europeiska kommissionen har lämnat ett meddelande inför stundande beslut om CAP (common agricultural policy) 2013. Den svenska regeringen har under många år drivit frågan om en starkare marknadsanpassning och en minskning av direktstöden till jordbrukarna.

I meddelandet från kommissionen finns ett stycke om territoriell balans. Där anges följande:

Jordbruket spelar dessutom en viktig roll i jordbruksområden genom att det skapar ytterligare ekonomisk verksamhet, med särskilt starka band till livsmedelsförädling, turism och handel. I många regioner är jordbruket också basen för lokala traditioner och den sociala identiteten.

Med anledning av det ovannämnda ställer jag följande fråga:

Avser landsbygdsministern även fortsättningsvis att driva frågan om en starkare marknadsanpassning av jordbrukssektorn och, som en logisk följd av marknadsanpassningen, en minskning av direktstöden till bland annat de svenska jordbrukarna?