FRA-lagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 augusti 2022

Interpellation: FRA-lagen

Interpellation 2007/08:828 av Björck, Patrik (s)

den 8 augusti

Interpellation

2007/08:828 FRA-lagen

av Patrik Björck (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

När riksdagen precis före sommaruppehållet klubbade den nya lagen om signalspaning, den så kallade FRA-lagen, skedde det med minsta möjliga majoritet, mot en samlad opposition, mot en stark folklig opinion och med en splittrad majoritet. Att i ett sådant läge forcera fram en ny lagstiftning kan bara leda till problem. Det leder troligen till ett minskat förtroende för regeringen men, vad värre är, det leder tyvärr också till att den för svenskt försvar så viktiga underrättelseverksamhetens folkliga stöd undergrävs. Vi behöver ett svenskt försvar med stark förankring bland medborgarna och med ett brett parlamentariskt stöd.

En för oss alla viktig fråga har misskötts till den grad att det nu bara finns ett sätt att reparera den skada som regeringens beredning av ärendet har orsakat; lagen måste rivas upp och en bred parlamentarisk utredning tillsättas.

Avser försvarsministern att ta initiativ till att riva upp den nya lagen om signalspaning och tillsätta en bred parlamentarisk utredning?