Fossilfria bränslen 2030

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 mars 2012

Interpellation: Fossilfria bränslen 2030

Interpellation 2011/12:232 av Örnfjäder, Krister (S)

den 14 februari

Interpellation

2011/12:232 Fossilfria bränslen 2030

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Sverige har som mål att år 2030 ha fossilfria bränslen till vår fordonsflotta.

Vi använder i dag energi för att värma bostäder, driva industriella transportsystem, transportera varor till butiker, driva jordbruket, driva våra industrier och transportera människor till och från arbetet. Energi är därför en avgörande del av företags och människors vardag. Sverige klarar sig helt enkelt inte utan energi. En stor del av den energi vi använder för våra transporter är baserad på olja.

Många experter på oljeutvinning hävdar att vi passerat den globala oljeproduktionstoppen – peak oil. Detta innebär att volymerna i framtiden kommer att minska vilket innebär att oljepriserna kommer att stiga och att det uppstår en risk för bristsituationer i tillförseln av olja. Oljan som är tillgänglig på världsmarknaden kan inom kort börja minska med 1–2 procent.

Inom transportsektorn saknas alternativ till olja som kan användas i stor skala och stora investeringar i nya bränsle- och transportsystem krävs för att ersätta oljan. Om den svenska ekonomin inte ska drabbas hårt av en minskad oljetillgång måste stora volymer förnybara bränslen och distributionssystem för dessa finnas tillgängliga när denna situation inträffar. Med tanke på omfattningen av vår oljeanvändning krävs det många år av investeringar och uppbyggnad för att få fram de resurser som krävs när det gäller förnybara bränslen i stor skala.

Jag vill därför fråga statsrådet följande:

Kan statsrådet redovisa sin syn på sambandet mellan energianvändning och välfärd, hur det i dagsläget i så fall ser ut och hur det i framtiden kan komma att utvecklas?

Vilka investeringar och kostnader räknar statsrådet kommer att krävas per år fram till 2030 för att uppnå fossilfrihet?