Fossilfri el och bioenergi som hållbara investeringar i EU

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 december 2020

Interpellation: Fossilfri el och bioenergi som hållbara investeringar i EU

Interpellation 2020/21:182 av Jessica Rosencrantz (M)

Besvarades tillsammans med

  • Taxonomi Interpellation 2020/21:204 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:182 Fossilfri el och bioenergi som hållbara investeringar i EU

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

EU:s taxonomiförordning är ett regelverk för att medlemsländerna gemensamt på EU-nivå ska klassificera vilka investeringar som är hållbara. Regelverket kommer att få stor påverkan på hur banker lånar ut pengar och var finansmarknaden väljer att investera.

Medlemsländerna och Europaparlamentet har tidigare nått en överenskommelse om ramverket för taxonomin. En majoritet i riksdagens EU-nämnd med Moderaterna i spetsen tvingade regeringen att rösta nej till ramverket, eftersom det bland annat innehöll nya orimliga definitioner av hållbart skogsbruk och hållbarhetskriterier för detsamma.

Nu när EU-kommissionens expertgrupper håller på att ta fram detaljerade hållbarhetskriterier för olika tekniker och verksamheter verkar det som om flera för den svenska klimatomställningen centrala sådana är på väg att klassificeras som ohållbara. Det handlar bland annat om fossilfri elproduktion från vatten- och kärnkraft och biobränslen från skogen.

Det är förödande för klimatarbetet om dessa regler blir verklighet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Kommer statsrådet att verka för att regeringen röstar nej till EU-kommissionens förslag ifall den fossilfria elproduktionen och bioenergin inte klassificeras som hållbara i taxonomiförordningen?