Fortsatt stöd till den gröna industriomställningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 mars 2023

Interpellation: Fortsatt stöd till den gröna industriomställningen

Interpellation 2022/23:225 av Elin Söderberg (MP)

Interpellation 2022/23:225 Fortsatt stöd till den gröna industriomställningen

av Elin Söderberg (MP)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

En helig ko som måste slaktas. Så beskrivs den gröna omställningen av moderata riksdagsledamöter. En våg av motstånd mot den gröna industriomställningen har tagit fart. Sverigedemokraterna – det största partiet i regeringsunderlaget – kritiserar från partiledarnivå de gröna satsningar som gjort Sverige till en ledare inom den globala klimatomställningen. Detta är teknikfientligt, skadar svensk konkurrenskraft, hämmar regional utveckling och gör oss mer utsatta för klimatrelaterade risker.

Industrin står i dag för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att Sverige ska nå sina klimatmål ska dessa vara i princip noll 2045 och rejält minskade långt innan dess. Marknadsbaserade styrmedel spelar en avgörande roll för att nå detta mål. Men som det ser ut nu så kommer de inte att ta oss hela vägen, i alla fall inte tillräckligt fort. 

Staten måste därför fortsatt ta en ledande roll i klimatomställningen. Under Miljöpartiets tid i regering införde vi flera satsningar för att stötta industrins omställning. Dessa stöd är centrala för klimatomställningen, stärker industrins konkurrenskraft, ger mervärden åt hela det svenska näringslivet och måste fortsätta. Men staten måste också ta ett tydligt ansvar för den samhällsomvandling som följer av etableringen av industrier som kommer att anställa tusentals och åter tusentals människor. Det kräver investeringar i elnät, järnvägar, bostäder och välfärd, det vill säga en stark samhällsutveckling som kommer hela landet till del. Detta är inte en kostnad, det är en investering. 

Hittills har offentliga tillsammans med privata investeringar i den gröna industriutställningen lett till att Sverige nu ligger i framkant inom flera nyckelteknologier som under nästkommande decennier kommer att behövas för att genomföra klimatomställningen. Att Sverige ligger i framkant innebär stora vinster som kommer att leda till såväl lokalt som nationellt välstånd. 

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Kan ministern garantera svensk industri att Industriklivet, Klimatklivet och gröna kreditgarantier kvarstår under hela mandatperioden?