Försvarsmaktsresurser till polisen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 december 2015

Interpellation: Försvarsmaktsresurser till polisen

Interpellation 2015/16:252 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:252 Försvarsmaktsresurser till polisen

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Efter regeringens beslut att införa gränskontroller samt den höjda beredskapen är polisen hårt ansträngd. I en intervju den 11 november säger inrikesminister Ygeman att gränskontroller är en betydande belastning för polisens resurser och att risken finns för att annat polisiärt arbete kommer att bli lidande.

Att vissa polisiära uppgifter blir lidande kan i vissa fall vara ofrånkomligt, inte minst vid en särskild situation som den vi ser i dag. Men samtidigt bör vi se till att polisen har tillräckliga verktyg i så stor utsträckning det bara är möjligt för att möta de situationer som nu uppkommit och som kan tänkas uppkomma framgent.

I detta skulle militär hjälp för uppdrag såsom bevakning kunna avlasta polisen tämligen väl. Att låta Försvarsmakten ta över uppgiften att bevaka skyddsvärda objekt skulle kunna frigöra resurser för polisen till andra polisiära uppdrag.

För detta finns redan i dag lagar som öppnar upp för möjligheten att låta Försvarsmakten ta denna roll.

Således är min fråga:

 

Vad avser försvarsminister Peter Hultqvist att göra för att skyndsamt ställa ändamålsenliga försvarsmaktsresurser tillgängliga för polisen?