Försvarsmaktens markområden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 september 2005

Interpellation: Försvarsmaktens markområden

Interpellation 2005/06:8 av Larsson, Håkan (c)

den 15 september

Interpellation 2005/06:8 av Håkan Larsson (c) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Försvarsmaktens markområden

Riksdagens majoritet beslutade i december förra året att Östersundsgarnisonen, där förbanden I 5 och F 4 ingår, helt ska avvecklas. Försvarsmakten håller nu på att dra sig tillbaka från flera av de områden som använts som skjutfält eller för andra militära ändamål. Frågan är då vad som ska ske med dessa marker.

Ett exempel är Bynäset på Frösön, som flygflottiljen F 4 under lång tid använt som skjutfält. Det är ett såväl historiskt, kulturellt som naturmässigt mycket intressant område, som bör göras tillgängligt för allmänheten. På Dragedet (förr kallat Sproteidet), den landtunga som förbinder själva Frösön med Bynäset, hölls Jämtlands urgamla lagting från medeltid och fram till 1643. Här finns också fina badstränder och förutsättningar för att anlägga en småbåtshamn.

Problemet är att området inte får beträdas eftersom här kan finnas blindgångare kvar efter Försvarsmaktens verksamhet. I Storsjön utanför Bynäset har försvaret också dumpat ammunition och oexploaterad flygammunition. Ingen vet säkert i hur stor omfattning. Mot den här bakgrunden råder i dag förbud för allmänheten att beträda området. Länsstyrelsen har till och med under senare tid beslutat att utvidga det avlysta området, ett beslut ”som inte får överklagas”. I sommar har det rått totalförbud mot att gå i land eller att ankra vid Bynäset.

Från Högkvarterets sida hävdas att det inte finns några ekonomiska förutsättningar att sanera området så att det blir säkert. Pengar finns endast till att söka av skarp ammunition ockulärt, med blicken. Militären anser sig uppenbarligen inte ha något ansvar för att söka efter odetonerad ammunition under mark. Som jämförelse kan nämnas att Norge har avsatt mångmiljardbelopp för att återställa skjutfält så att marken blir säker att beträda.

Enligt fornminneslagen är forna tingsplatser skyddade, men detta har man uppenbarligen hittills inte tagit hänsyn till. Likaså ställer miljölagstiftningen krav på att den som förorenar mark och eller vatten ska städa upp efter sig. Detta bör gälla även staten i form av Försvarsmakten.

Mot denna bakgrund vill jag fråga försvarsministern:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att försvaret ska städa upp efter sig så att Bynäset på Frösön och vattnen däromkring kan bli tillgängliga för allmänheten?

Vilka generella åtgärder avser försvarsministern att vidta för att Försvarsmakten ska sanera marker som använts som skjutfält eller för andra militära ändamål så att de blir säkra?