Försvarsberedningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 juni 2010

Interpellation: Försvarsberedningen

Interpellation 2009/10:428 av Juholt, Håkan (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:428 Försvarsberedningen

av Håkan Juholt (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I 23 månader har statsministern förvägrat den parlamentariska Försvarsberedningen att sammanträda. I beredningen ingår ledamöter från riksdagens sju partier.

På regeringens hemsida, uppdaterat så sent som den 11 maj 2009, beskriver regeringen Försvarsberedningens uppgifter på följande sätt:

”Försvarsberedningens uppgift är främst att fortlöpande följa den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden och därvid såväl bedöma hot och risker som det internationella säkerhets- och försvarssamarbetets utveckling. Vidare ska beredningen analysera viktigare förändringar som sker. Om beredningen bedömer det nödvändigt ska den lämna förslag till ändringar av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Beredningen har även till uppgift att bidra till den allmänna debatten genom att bland annat publicera rapporter och arrangera seminarier.”

Mot bakgrund av regeringens beskrivning av Försvarsberedningens uppgifter vill jag fråga försvarsministern:

Hur anser försvarsministern att beredningen under den moderata ledamoten Karin Enströms ordförandeskap, de senaste 23 månaderna, har utfört de uppgifter regeringen anser att beredningen har, i första hand när det gäller att följa den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden, analysen av viktiga förändringar samt beredningens bidrag till den allmänna debatten genom rapporter och seminarier?

Avser försvarsministern att vidta några åtgärder i sammanhanget?