Försvarsanslagen och Sveriges insatser i utlandet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 19 september

Interpellation

2007/08:4 Försvarsanslagen och Sveriges insatser i utlandet

av Krister Örnfjäder (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Styrkor för snabba insatser är en viktig del av EU:s krishantering. Sverige har huvudansvaret för Nordic Battle Group. Från den 1 januari 2008 kommer Sverige att tillsammans med Estland, Finland, Irland och Norge ha en snabbinsatsstyrka på minst 1 500 soldater klar för insatser. Insatser i utlandet för olika typer av krishantering kommer att bli en allt viktigare uppgift för det svenska försvaret. Mikael Odenberg motiverade sin avgång som försvarsminister med att han inte kunde acceptera de besparingar inom försvaret som regeringen planerar, besparingar som skulle påverka både personal- och materielförsörjningen.

Mikael Odenberg sade bland annat att det borgerliga vallöftet att fördubbla antalet soldater för utlandstjänst inte kan uppfyllas. Man kan oroligt fråga sig om det är möjligt att klara det som Sverige redan har åtagit sig.

Jag vill därför fråga Mikael Odenbergs efterträdare som försvarsminister:

Vad är försvarsministern beredd att göra för att Sverige ska klara sina åtaganden när det gäller insatser i utlandet, och hur ska vallöftet om ökade insatser uppfyllas?