Förstärkning av LAS

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 januari 2017

Interpellation: Förstärkning av LAS

Interpellation 2016/17:202 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2016/17:202 Förstärkning av LAS

av Helén Pettersson i Umeå (S)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

När Arbetsdomstolen i slutet av november 2016 bedömde att lagen om anställningsskydd inte längre är en lag som skyddar anställningsgraden var vi många som reagerade med förvåning och bestörtning. Arbetsdomstolen bedömde att hyvling, att omvandla heltid till deltid, var att betrakta som omplacering – och då gäller inte turordningsregler eller uppsägningstider. En arbetsgivare kan från och med nu göra en omorganisation, förvandla heltid till deltid och plocka timmar från vem som helst utan att den anställde har något skydd. Lagen om anställningsskydd skyddar bara anställningen som sådan, inte timmarna på kontraktet. LAS har blivit en lag om anställning utan skydd. Detta var inte vad lagstiftaren tänkt sig.

En ny trend har utvecklats i tjänstesektorn. När företagen behöver genomföra personalminskningar hyvlar man timmar från allas anställningskontrakt. Då kan det lika gärna vara den som jobbat längst på arbetsplatsen som får gå ned i tid. Ingen hänsyn behöver längre tas till anställningstid.

AD har genom sin dom öppnat en lucka i LAS.

Min fråga till arbetsmarknads- och etbaleringsministern är:

 

Har ministern för avsikt att göra förändringar i LAS så att lagstiftningen återigen skyddar anställningen för Sveriges löntagare?