Förskrivning av p-piller

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 maj 2009

Interpellation: Förskrivning av p-piller

den 20 april

Interpellation

2008/09:468 Förskrivning av p-piller

av Ylva Johansson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Att skydda unga människor som har sex liksom att förebygga oönskade graviditeter är mycket angeläget. En särskild utredare har tillsatts för att föreslå åtgärder för att minska antalet oönskade graviditeter. Sex- och samlevnadsundervisning, ungdomsmottagningar och lättillgängliga preventivmedel är viktiga satsningar för att uppnå detta.

Med anledning av att en åklagare nyligen uttalat att han är beredd att åtala barnmorskor som skriver ut p-piller till flickor under 15 år för medhjälp till våldtäkt är nu många barnmorskor av förklarliga skäl oroliga. Det uppges att flera ungdomsmottagningar har slutat att skriva ut p-piller till flickor under 15 år på grund av det oklara rättsläget. Andra mottagningar uppges kräva intyg från föräldrarna eller anmäler flickorna till socialtjänsten. Risken är stor att detta kommer att leda till att unga flickor inte törs söka sig till ungdomsmottagningarna.

Det är oerhört viktigt att unga flickor har möjlighet att under trygga former utforska och utöva sin sexualitet utan risk för oönskad graviditet. Ungdomsmottagningarnas och barnmorskornas arbete är en del av hälso- och sjukvården som har till uppgift att bidra till detta. Flickor ska utan rädsla kunna söka sig till hälso- och sjukvården för preventivmedel.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag fråga socialministern:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att säkerställa att flickor under 15 år inte ska tveka att söka sig till hälso- och sjukvården för recept på p-piller eller rådgivning?