forskning om kvinnors ohälsa

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 maj 2001

Interpellation: forskning om kvinnors ohälsa

Interpellation 2000/01:416 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 26 april

Interpellation 2000/01:416

av Carina Adolfsson Elgestam (s) till utbildningsminister Thomas Östros om forskning om kvinnors ohälsa

Vi har en oroväckande ökning av sjukskrivningarna. Det är medelålders kvinnor som svarar för den största ökningen. Problem med nacke och rygg är några av orsakerna. Men det som ökar mest är stressjukdomarna och då främst bland kvinnor anställda i kommuner och landsting.

Jag är väl medveten om att regeringen tar ökningen av sjukskrivningar på stort allvar. Förre landshövdingen Jan Rydh har fått i uppdrag att göra en brett upplagd utredning.

Han ska se över effektiviteten och träffsäkerheten i sjukförsäkring, rehabilitering, förtidspension och arbetsskadeförsäkring samt i administrationen av dessa system. Han ska också föreslå hur förebyggande åtgärder, försäkringssystem, rehabiliterande insatser m.m. kan bli mer effektiva redskap för att minska sjukfrånvaron i arbetslivet. Arbetet ska bedrivas med hänsyn tagen till både kvinnors och mäns förutsättningar och behov.

Jan Rydh ska rapportera till en statsrådsgrupp där Lars Engqvist, Mona Sahlin, Bosse Ringholm och Ingela Thalén ingår. Senast den 15 december i år ska utredaren redovisa åtgärder på längre sikt.

Allt detta är gott och väl. Men jag anser att det också behövs forskning för att klarlägga orsakerna till medelålders kvinnors problem.

Jag vill fråga utbildningsministern vilka initiativ han tänker ta för att klarlägga orsakerna till framför allt medelålders kvinnors ohälsa.