Försäljningen av Apoteket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 januari 2009

Interpellation: Försäljningen av Apoteket

den 15 december

Interpellation

2008/09:212 Försäljningen av Apoteket

av Lennart Axelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Nu tar den borgerliga regeringen ytterligare ett steg i att slå sönder ett väl fungerande, mycket effektivt, säkert och billigt system för att se till att vi får de läkemedel vi behöver. Förslaget som nu presenteras lyckas inte visa på några hållbara argument för att en avreglering skulle vara bra. Det blir allt tydligare att det huvudsakliga skälet är rent ideologiskt.

Apoteket är en väldigt viktig del av vår hälso- och sjukvård, en del som också ökar för varje år, allteftersom nya effektiva läkemedel tas fram. Enligt Socialstyrelsens beräkningar kommer samhällets kostnader för läkemedel att hamna runt 20,5 miljarder i år och öka till mellan 22 och 23 miljarder 2012. Det är alltså väldigt mycket skattepengar som nu också ska vara med och betala vinsterna åt de internationella läkemedelskedjor som regeringen hoppas ska komma och köpa upp våra apotek.

I förslaget föreslås något så häpnadsväckande som att myndigheten Tand- och läkemedelsverket ska få i uppdrag att garantera marknadens lönsamhet genom att göra jämförelser med handelsmarginaler i andra länder.

I dag är målsättningen att läkemedelshanteringen ska skötas på ett för skattebetalarna och kunderna så kostnadseffektivt och säkert sätt som möjligt.

Till den tidigare kritiken mot utförsäljningen som framförts från framför allt pensionärsorganisationer - av naturliga skäl ökar vår förbrukning av läkemedel när vi blir äldre - kan vi nu lägga Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. De hävdar att avregleringen kommer att bli en dyr historia för skattebetalarna.

Vi har nu alltså ett väl fungerande apotekssystem som också enligt undersökningar är väldigt uppskattat av svenska folket. Trots det väljer regeringen nu att gå vidare.

Mina frågor till socialministern är:

Vilka skäl har socialministern för att genomföra försäljningen av Apoteket AB, som i sin nuvarande form är ett säkert och kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla läkemedel, en försäljning som verkar stå i strid med folks vilja?

Vilka är socialministerns skäl till att man valt en myndighet att garantera lönsamheten i privata företag vars vinster huvudsakligen kommer från skattemedel, särskilt när kostnaderna beräknas öka?