Försäljning av vildsvinskött

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Försäljning av vildsvinskött

Interpellation 2017/18:457 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2017/18:457 Försäljning av vildsvinskött

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den svenska vildsvinsstammen ökar, vilket i sin tur ökar antalet viltolyckor i trafiken och skördeskador för lantbruket. Det effektivaste sättet att hålla vildsvinsstammen på en rimlig nivå är att öka jakttrycket. Ett hinder för en ökad avskjutning är att det är svårt att avyttra köttet eftersom det enligt lag måste trikintestas och dessutom gå igenom en vilthanteringsanläggning innan det får säljas till konsument. Den ekonomiska ersättningen till jägaren upplevs av de flesta som för liten för att processen ska vara värd besväret. Resultatet blir att jägare slutar jaga vildsvin när den egna frysen är fylld.

Jag har tidigare frågat ministern om regeringen är beredd att ta initiativ till en lagändring som möjliggör för jägare att, i en begränsad omfattning, sälja vildsvinskött direkt till konsument, självklart med krav på trikinprov men utan krav på att köttet måste ta omvägen genom en vilthanteringsanläggning. Dessvärre är det ett förslag som ministern hittills har avfärdat, och detta utan att ministern har presenterat några andra nya konkreta förslag från regeringen.

Åtgärder behövs för att förbättra avsättningsmöjligheterna för vildsvinskött, underlätta jakten och minska de skador som vildsvinen orsakar. Vi moderater har länge motionerat om enklare regler när det gäller försäljning av vildsvinskött och har också lyft fram att Sverige bör följa det tyska exemplet och ge lokala restauranger och näringsidkare möjlighet att köpa viltkött direkt från jägare. Nu har också Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Svenska Jägareförbundet gjort gemensam sak. Nämnda organisationer har i en hemställan som nyligen överlämnades till regeringen lagt förslag som ligger helt i linje med det Moderaterna driver.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

  1. Avser statsrådet att ta något initiativ i anledning av förslaget från LRF och Svenska Jägareförbundet?
  2. Är statsrådet beredd ta initiativ till en lagändring i syfte att ge jägare möjlighet att sälja trikintestat vildsvinskött i mindre volymer direkt till konsument liksom till näringsidkande såsom lokala restauranger?