Försäljning av sälprodukter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 september 2019

Interpellation: Försäljning av sälprodukter

Interpellation 2018/19:274 av Runar Filper (SD)

Interpellation 2018/19:274 Försäljning av sälprodukter

av Runar Filper (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

De senaste åren har antalet sälar ökat dramatiskt utmed Sveriges kustlinje, och de vållar allvarliga skador och en stor ekonomisk börda för kustfisket, då det kustnära fisket har problem både med svaga fiskbestånd och med parasiter som sprids av sälarna.

En licensjakt som utformas på liknande sätt som dagens regionala skyddsjakt hotar inte sälbestånden. Snarare kan detta vara ett sätt att minska konflikten mellan sälarna och fiskenäringen, som känner av ökade skador på fiskeredskap och fångster. Kustfisket är en näringsgren med långa anor som är viktigt att bevara.

Riksdagen beslutade den 4 april i år, i enlighet med Sverigedemokraternas ställningstagande, att rikta ett tillkännagivande till regeringen angående licensjakt på säl. Ärendet kommer att beredas i Regeringskansliet och vi har att avvakta den beredningen.

För att skydds- och licensjakt ska bli effektiv på riktigt krävs incitament för att verkligen vilja jaga säl. Dagens EU-lagstiftning förhindrar handel med svenska sälprodukter, både vad gäller kött- och skinnprodukter, vilket betyder att man först skjuter en säl och sedan bara dumpar eller bränner den, trots att den har hur många fina produkter som helst som man kan använda.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Tänker regeringen inleda ett svenskt påverkansarbete med mål att förändra dagens EU-lagstiftning eller få till stånd ett undantag för försäljning av sälprodukter från skyddsjakten inom EU?