Försäljning av receptfria läkemedel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 juni 2010

Interpellation: Försäljning av receptfria läkemedel

Interpellation 2009/10:404 av Axelsson, Lennart (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:404 Försäljning av receptfria läkemedel

av Lennart Axelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Sedan den 1 november 2009 är det tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel även på andra ställen än apotek. Det betyder att receptfria läkemedel nu säljs i bland annat matvaruaffärer. Av de ca 900 receptfria läkemedel som får säljas på apotek har Läkemedelsverket beslutat att ca 440 läkemedel även får säljas i handeln. Dessa läkemedel har bedömts vara lämpliga för egenvård. De har också lindriga biverkningar vid normal användning.

Det är dock mycket viktigt att förstå att även receptfria läkemedel kan vara skadliga vid felaktig användning. Den som vill sälja receptfria läkemedel behöver bara göra en anmälan till Läkemedelsverket. De ska ha ett egenkontrollprogram för att verksamheten ska hålla hög kvalitet och säkerhet. De som säljer läkemedel ansvarar bland annat för att läkemedlen står under uppsikt av personalen. Läkemedlen ska också exponeras separat och inte blandas med andra varor. Personalen ska också kontrollera att den som köper är 18 år eller äldre.

Reglerna är inte särskilt svåra eller krångliga, men det är mycket viktigt att detaljhandeln följer dem. Det finns många fall som visar att delar av handeln inte följer reglerna utan till exempel exponerar läkemedel utan uppsikt eller tillsammans med godis vid kassorna.

Sedan försäljningen i handeln började har också en massiv marknadsföring av receptfria värkmediciner startat. En pågående studie vid Göteborgs universitet visar att 2 procent av befolkningen lider av kronisk huvudvärk på grund av överanvändning av läkemedel mot huvudvärk och migrän.

Professor Björn Beermann pekar på att tv-reklamen för värktabletter tillsammans med en aggressiv exponering av varorna i butiken medverkar till att försäljningen gått upp kraftigt. Enligt Björn Beermann har läkemedelsinformation för värktabletter genom detta tagits ned till en nivå som motsvarar försäljningen av glass och godis och sprider en attityd att värktabletter kan man ta när som helst och hur som helst.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande frågor till socialministern:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att se till att gällande regler för försäljning av receptfria läkemedel i handeln följs?

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att se till att reklam för receptfria läkemedel sker på ett måttfullt sätt?