Försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 november 2013

Interpellation: Försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera

Interpellation 2013/14:105 av Lindberg, Teres (S)

den 8 november

Interpellation

2013/14:105 Försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera

av Teres Lindberg (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

För att en arbetsgivare ska kunna ta emot en anställd med lönebidrag, skyddat arbete, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning måste arbetsgivaren ha ett försäkringsskydd för personen. Tyvärr uppfyller inte alla arbetsgivare sina skyldigheter.

Till exempel visar en utredning av riksdagens utredningstjänst 2012 att många arbetsgivare som har anställda inom programmen låter bli att teckna arbetsskadeförsäkring, vilket är viktig del av de anställningsförmåner som ska finnas. Nästan 3 600 av dessa arbetsgivare – närmare 11 procent – hade inte tecknat arbetsskadeförsäkring för sina anställda.

Arbetsgivarnas agerande är mycket allvarligt. Att inte omfattas av ett tillräckligt gott försäkringsskydd kan slå hårt mot den anställde.

Enligt förordning 2000:630 om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga är Arbetsförmedlingen skyldig att kräva tillbaka medel som betalas ut till arbetsgivare som inte har fullgjort sina skyldigheter. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson har tidigare sagt att hon är villig att göra något åt de arbetsgivare som inte sköter sig, men ingenting har skett.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta mot bakgrund av att ett stort antal anställda med lönebidrag, skyddat arbete, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning inte omfattas av de försäkringar som de har rätt till?