Försäkringskassans servicekontor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 augusti 2022

Interpellation: Försäkringskassans servicekontor

Interpellation 2010/11:385 av Nordén, Marie (S)

den 13 maj

Interpellation

2010/11:385 Försäkringskassans servicekontor

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Tidigare i år meddelade Försäkringskassan att man ansåg sig tvungen att lägga ned sina servicekontor, lokalkontor och serviceplatser. Anledningen var att regeringen krävt att Försäkringskassan skulle spara stora summor pengar.

Om de omfattande nedläggningarna blir verklighet innebär det att det blir allt svårare för människor att bo i glest befolkade regioner.

Personer med särskilda behov, äldre och funktionshindrade, som kan behöva hjälp med att exempelvis fylla i blanketter, kommer inte längre att ha ett servicekontor på rimligt avstånd. Det är förödande, eftersom det är de mest utsatta i samhället som drabbas.

Dessutom går det inte bara ut över dem som är försäkrade hos Försäkringskassan. Eftersom kontoren drivs tillsammans med Pensionsmyndigheten och Skatteverket tvingas även dessa myndigheter att försämra sin service till medborgarna.

För att socialförsäkringarna ska fungera krävs att människor har förtroende för dem. Då krävs inte minst att det ska vara enkelt att komma i kontakt med den myndighet som administrerar försäkringen. Regeringens hårdhänta förändringar av sjukförsäkringen har tärt på förtroendet för Försäkringskassan.

Regeringen fick därför, genom ett utskottsinitiativ från socialförsäkringsutskottet, i uppdrag att komma med förslag som innebär att Försäkringskassan även fortsättningsvis är tillgänglig lokalt och som garanterar personliga möten.

Jag har följande frågor till statsrådet:

1. Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att riksdagens beslut ska ge effekt på Försäkringskassans organisation och service i hela landet?

2. Hur avser statsrådet att – utifrån sitt ansvarsområde – göra statlig myndighetssamverkan långsiktigt hållbar?