Försäkringskassans bedömningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 februari 2018

Interpellation: Försäkringskassans bedömningar

Interpellation 2017/18:354 av Rossana Dinamarca (V)

Interpellation 2017/18:354 Försäkringskassans bedömningar

av Rossana Dinamarca (V)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Försäkringskassans avslag gällande sjukpenning har ökat de senaste åren. Det har nu framkommit att de tillämpar egna regler som styr bedömningen av rätten till sjukpenning.

Lagen säger ingenting om vad ett sjukintyg ska innehålla eller hur det ska vara utformat. Trots det avslås ansökningar där intygen inte är utformade enligt Försäkringskassans interna regler.

Försäkringskassan har ingen laglig befogenhet att besluta om föreskrifter när det gäller vaga begrepp som förekommer i lagtext, förarbeten och rättspraxis. Ändå är det i första hand Försäkringskassans egna internt bindande stöd- och styrdokument som styr bedömningarna.

Rättssäkerhet förutsätter transparens och förutsebarhet. Försäkringskassans egna regler sätter rättssäkerheten ur spel och får långtgående konsekvenser för sjuka som riskerar att gå miste om sjukpenning på oklara grunder. Det är i dag svårt att förutse besluten.

”Regeringen och jag som minister kan inte ha synpunkter på hur myndigheten tillämpar lagen”, har socialministern svarat angående detta. Försäkringskassan har inte klargjort var i lagen de finner stöd för sina krav på läkarintygens utformning.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

  1. Hur tänker ministern komma till rätta med den rättsosäkerhet som uppstår när det inte går att fastslå var i lagen det finns stöd för Försäkringskassans krav på läkarintygens utformning?
  2. Kommer ministern att ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd för att säkerställa att det är lagen som tillämpas och inte något annat?