Förmögenhetsskatten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 december 2005

Interpellation: Förmögenhetsskatten

Interpellation 2005/06:136 av Hagfeldt, Stefan (m)

den 24 november

Interpellation 2005/06:136 av Stefan Hagfeldt (m) till finansminister Pär Nuder (s)

Förmögenhetsskatten

Bland ledande ekonomer råder i dag en relativt bred enighet om förmögenhetsskattens skadliga effekter för god utveckling och tillväxt i Sverige.

Fastighetsskatten driver kapital ur landet och missgynnar kapitalbildning, riskvillighet, investeringar och nyföretagande. En grupp som missgynnas är också egnahemsägare som ofta drabbas av förmögenhetsskatt. Problemet är att de inte får någon avkastning av sitt boende att betala skatten med.

Svenskt Näringsliv anser att minst 500 miljarder kronor har lämnat Sverige på grund av skatten. Om blott en tiondel av de flyktade miljarderna återvänder till Sverige beräknar Svenskt Näringsliv att skatteintäkterna kommer att öka med minst 6 miljarder kronor. Det finns till och med ekonomiska experter som hävdar att det kan vara häpnadsväckande 1 000 miljarder kronor som har runnit ut ur landet på grund av förmögenhetsskatten. Vilken siffra man än använder så kan man konstatera att statens finanser tar skada av detta.

Förmögenhetsskatten försämrar samhällsekonomin och hindrar företag från att växa. Det slår direkt mot den ekonomiska tillväxten, vilket i förlängningen gör oss alla relativt sett fattigare.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

Avser finansministern att framlägga förslag om avskaffande av förmögenhetsskatten och i så fall när?

Om inte något sådant förslag kommer att framläggas, vilka är då finansministerns motiv för att även fortsättningsvis ha kvar förmögenhetsskatten?