Förmögenhetsskatt och amnesti

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 maj 2007

Interpellation: Förmögenhetsskatt och amnesti

Interpellation 2006/07:489 av Johansson, Lars (s)

den 25 april

Interpellation

2006/07:489 Förmögenhetsskatt och amnesti

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen aviserar i vårpropositionen att förmögenhetsskatten ska avskaffas helt från och med 2007. Något förslag på hur det ska gå till finns inte utan ledamöter i riksdagen kan enbart utgå från olika pressmeddelanden från regeringens företrädare.

Regeringen hoppas på att ett slopande av förmögenhetsskatten ska leda till att kapital som har lämnat Sverige ska återföras. Hur mycket kapital som kan komma att återvända är mycket osäkert. Det är dessutom så att kapital som återförs från utlandet och som undandragits från beskattning blir förmögenhetsskattepliktigt ända upp till fem år. Därutöver kan det också bli fråga om skattetillägg på 40 procent.

Andra länder i Europa som har avskaffat förmögenhetsskatt har infört en särskild skatteamnesti för inkomster som tas hem från utlandet. Statsrådet Göran Hägglund uttalade den 6 mars i Svenska Dagbladet att han tycker idén om skatteamnesti ”för de svenskar som gömmer pengar utomlands” borde prövas av regeringen.

Min fråga till finansministern blir därför om regeringen i sin proposition om avskaffandet av förmögenhetsskatt förbereder en skatteamnesti för förmögenheter som tas hem till Sverige.