Förlängd övergångsperiod för kontrollansvariga

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Förlängd övergångsperiod för kontrollansvariga

Interpellation 2012/13:59 av Köhler, Katarina (S)

den 25 oktober

Interpellation

2012/13:59 Förlängd övergångsperiod för kontrollansvariga

av Katarina Köhler (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Vid införandet av den nya plan- och bygglagen i maj 2011 förändrades rollen för det som tidigare benämndes som kvalitetsansvarig till att nu benämnas som kontrollansvarig. Det innebär ökade befogenheter men också ökade krav på kompetens hos den kontrollansvarige. Det ska säkerställas genom en obligatorisk certifiering. Redan vid den nya lagens införande skrevs en tidsbegränsad övergångsperiod in, där de kvalitetsansvariga fick fortsatt uppdrag till den 31 december 2012.

Behovet av antalet kontrollansvariga i landet har tidigare beräknats till ca 8 000 personer. Till dags dato har ca 2 000 erhållit certifiering.

Nu vill regeringen ytterligare förlänga övergångsperioden till utgången av juni månad 2013.

Vad avser statsrådet och regeringen att vidta för åtgärder för att säkerställa behovet av rätt antal certifieringar fram till juni 2013?