Förföljelse av kristna i världen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 februari 2019

Interpellation: Förföljelse av kristna i världen

Interpellation 2018/19:65 av Désirée Pethrus (KD)

Interpellation 2018/19:65 Förföljelse av kristna i världen

av Désirée Pethrus (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Varje år presenterar organisationen Open Doors sin rapport World Watch List över de 50 länder där förföljelsen av kristna är som allra värst. Utvecklingen är entydig: Förföljelsen av kristna ökar runt om i världen.

150 länder har bildat underlag för årets rapport, och i 73 av dessa finns en hög eller extremt hög nivå av förföljelse, jämfört med 58 länder föregående år. Över 4 000 personer rapporteras ha dödats på grund av sin kristna tro. Var nionde kristen världen över anser sig vara förföljd av samma anledning. Den siffran har ökat från tidigare år. Det är en skrämmande utveckling.

Att Nordkorea toppar listan vad avser förföljelse är tyvärr ingen nyhet och föga förvånande. Men i flera länder går utvecklingen också åt fel håll. I Indien har flera delstater infört förbud mot rätten att konvertera. I Kina, med ca 100 miljoner kristna, har nya lagar införts som innebär att barn och unga inte får lyssna till religiös undervisning (såsom söndagsskola eller undervisning för unga som vi har inför konfirmation).

Den teknologiska utvecklingen gör att det blir lättare att få in rapporter från världens olika hörn, men tyvärr används teknik också av många regimer för att övervaka människors trosutövning. Kyrkor i Kina har tvingats stänga då man vägrat att videoövervaka sina församlingsmedlemmar inne i kyrkan.

Kristdemokraterna har vid upprepade tillfällen under mandatperioden lyft vikten av religionsfrihet. Intresset från regeringen har däremot varit svalt, och trots utvecklingen nämndes varken religionsfriheten eller förföljelsen av kristna i någon utrikesdeklaration under förra mandatperioden. Med tanke på den oroande utvecklingen bör dessa frågor få högsta prioritet.

Kristdemokraterna har i riksdagen tidigare lyft frågan om att vårt utrikesdepartement måste få ökad kunskap om religionsfrihetsfrågor. Ute på ambassader måste Sverige, i sitt arbete för mänskliga rättigheter, ha grundläggande kunskaper om tro och religion men också om hur kristna i aktuella länder förföljs på grund av sin tro. Min förhoppning är att Utrikesdepartementet ska följa upp Open Doors rapport.

Sveriges regeringar brukar lyfta att EU är vår viktigaste utrikespolitiska arena. Sverige och EU har många möjligheter att via diplomati påverka skeenden såsom förföljelse av olika individer och grupper. Sverige bör i EU lyfta frågan om religionsfrihetens betydelse inom den gemensamma utrikespolitiken för mänskliga rättigheter. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

  1. Hur ser ministern på rapporten och arbetet framåt för att garantera religionsfriheten i världen?
  2. Vilka åtgärder anser ministern är viktigast för att skydda förföljda kristna i världen?
  3. På vilket sätt anser ministern att Utrikesdepartementet kan arbeta vidare med frågan?
  4. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att i EU lyfta frågan om religionsfrihet?