Företagskontakter hos Arbetsförmedlingen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 april 2013

Interpellation: Företagskontakter hos Arbetsförmedlingen

Interpellation 2012/13:321 av Omanovic, Jasenko (S)

den 7 mars

Interpellation

2012/13:321 Företagskontakter hos Arbetsförmedlingen

av Jasenko Omanovic (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I en interpellationsdebatt med arbetsmarknadsministern den 26 november efterlyste jag tätare kontakter från Arbetsförmedlingen med lokala företag. Arbetsmarknadsministern delade min uppfattning om att dessa är viktiga både för själva förmedlingsarbetet, men också för pålitliga prognoser om utvecklingen på arbetsmarknaden.

Regeringen styr Arbetsförmedlingens verksamhet på denna punkt genom regleringsbrevet. För år 2012 stod det tre rader om företagskontakterna i regleringsbrevet. Detta lovade arbetsmarknadsministern att ändra i regleringsbrevet för 2013, eftersom hon i debatten ansåg att företagskontakter är en av de viktigaste uppgifterna för myndigheten.

Regeringen beslutade den 20 december om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för 2013. Texten om företagskontakt är i det närmaste likalydande som i regleringsbrevet året innan.

Avser arbetsmarknadsministern att vidta omedelbara åtgärder för att komplettera regleringsbrevet med vikten av företagskontakter i syfte att öka arbetslösas möjligheter att få ett arbete samt att förse företag med kompetent arbetskraft?