Företagshälsovården i framtiden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 januari 2014

Interpellation: Företagshälsovården i framtiden

den 18 december

Interpellation

2013/14:214 Företagshälsovården i framtiden

av Tomas Eneroth (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Inom företagshälsovården genomförs närmare en miljon läkarbesök årligen. Av dessa beräknas 700 000 vara föranledda av sjukdom hos den anställde. Vid uppskattningsvis en tredjedel av dessa tas laboratorieprover och/eller röntgen för att fastställa diagnos. Kostnaden för denna provtagning varierar från några hundralappar upp till närmare 10 000 kronor. Detta har hitintills varit statligt finansierat med upp till 55 miljoner kronor per år.

Enligt uppgifter i medierna har regeringen beslutat att finansieringen för laboratorieprover och röntgen från och med den 1 januari 2014 ska ingå i den så kallade sjukskrivningsmiljarden och förskotteras av företagshälsovården eller arbetsgivaren.

När företagshälsovården och/eller arbetsgivaren tvingas agera bank åt staten riskerar det, tillsammans med det faktum att regeringen dragit in 90 procent av anslaget till företagshälsovården, att innebära att läkarbesöken inom företagshälsovården avvecklas. Det skulle få stora konsekvenser för de anställda, och för samhället. Primärvården kan tvingas ta emot ett stort antal läkarbesök, tiden till återgång i arbete kan förlängas och arbetsgivarna kan tvingas köpa dyra försäkringslösningar för privat sjukvård. Företagshälsovården utgör en viktig resurs såväl i det förebyggandet arbetet som i arbetet med att snabbt få människor tillbaka i arbete.

När sjukskrivningarna nu är tillbaka på samma nivå som när regeringen genomförde de genomgripande förändringarna i sjukförsäkringen, framstår det som obegripligt att slå undan benen för företagshälsovården.

Min fråga till statsrådet Kristersson är följande:

Vilka är statsrådets planer för att åstadkomma en långsiktig och tillräcklig finansiering för att företagshälsovården ska kunna utföra sitt viktiga uppdrag?