Företagsfrämjande och näringsutveckling i Kronobergs län

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 juni 2012

Interpellation: Företagsfrämjande och näringsutveckling i Kronobergs län

Interpellation 2011/12:364 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 14 maj

Interpellation

2011/12:364 Företagsfrämjande och näringsutveckling i Kronobergs län

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Näringslivsutveckling är en viktig del i en politik för fler jobb och för att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag i Sverige. 

Välutbildad arbetskraft samt en god tillgång på riskkapital och tillgänglighet är centrala aspekter för att små innovativa företag ska kunna utvecklas och växa. Därför finns det ett stort behov av att samordna och skapa infrastrukturella förbättringar för att främja näringslivsutvecklingen i glesbygden. Det är av stor vikt att man i kommande infrastruktursatsningar beaktar dessa intressen och inte bara infrastruktursatsningar sker i tätorter.

Kronoberg är ett typiskt industrilän med 12 585 små företag. Dessa företag utgör navet i Kronobergs utveckling. Om satsningar uteblir finns stor risk att omvälvande strukturomvandlingar sker.

Vilka åtgärder avser statsrådet Annie Lööf att vidta för att bidra till ökad näringsutveckling i Kronoberg?