Fördelningspolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 maj 2007

Interpellation: Fördelningspolitiken

Interpellation 2006/07:492 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 25 april

Interpellation

2006/07:492 Fördelningspolitiken

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

I nyhetsprogrammet Aktuellt redovisades tisdagen den 24 april en analys av den borgerliga regeringens vårbudget som riksdagens utredningstjänst gjort. Av analysen framgår det att 47 procent av skattelättnaderna går till dem som tjänar mer än 434 700 kronor per år. Den tiondel av befolkningen som tjänar mindre än 79 500 kronor får bara 2,5 procent.

I en debattartikel i Dagens Nyheter i mars 2004 redovisade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg att man skulle ompröva sin politik med anledning av att riksdagens utredningstjänst gjorde samma analys av Moderaternas förslag till skattepolitik, det vill säga att den i grunden ökar inkomstskillnaderna och att den framförallt gynnar höginkomsttagare. I artikeln framfördes bland annat:

”Att moderat politik får sådana fördelningseffekter är varken önskvärt eller nödvändigt. En omläggning har därför inletts och kommer att vara genomförd i god tid före valet 2006.”

Detta har nu visat sig vara en ren illusion eftersom det är samma gamla moderatpolitik som nu genomförs med stora skattesänkningar för dem som tjänar bra.

Min fråga till statsminister Reinfeldt är följande:

Avser statsministern att vidta några åtgärder med anledning av riksdagens utredningstjänsts analys av vårbudgeten?