Förbud mot bigami

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2018

Interpellation: Förbud mot bigami

Interpellation 2017/18:551 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2017/18:551 Förbud mot bigami

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

I Sverige råder förbud mot att gifta sig med flera personer. Det kallas i lagtexten för bigami och i folkmun för månggifte. Dock finns undantag som gör det möjligt att i Sverige vara gift med flera personer. Regeringen har under lång tid lovat åtgärder, men nu börjar mandatperioden lida mot sitt slut och några konkreta åtgärder har inte ännu synts till.

Den vanligaste formen av månggifte är att en man är gift med flera kvinnor. Det omvända förekommer sällan i världen. Vanligast förekommande är månggifte i kulturer där kvinnans egenvärde är lågt och där kvinnans möjligheter att leva som ogift är ytterst begränsat. Ofta är det kulturer där familjen är förhandlingspart i döttrarnas äktenskap och känslorna mellan de tilltänkta knappast är avgörande för äktenskapet. Kvinnorna har inte heller någon möjlighet att säga nej till att andra kvinnor ska ingå i äktenskapet.

Detta är långt från svenska värderingar om att äktenskap ska bygga på kärlek mellan människor, där de av fri vilja väljer varandra. Om man anser att äktenskap ska bygga på kärlek och känslor, vilket vi eftersträvat under lång tid i vårt land, bör man tydliggöra att månggifte inte är önskvärt i Sverige, och de som vägrar att anpassa sig bör ställas under straffansvar. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Har ministern och regeringen för avsikt att göra det straffbart även för andra än svenskar att vara gift med flera personer i Sverige?